Alimenty Radom

Sprawy o alimenty nie należą do przyjemnych, ale czasem życie układa tak, że nie ma innego wyjścia. Spory alimentacyjne najczęściej rodzą się po rozwodzie lub rozstaniu rodziców dziecka. Poszukujesz doradztwa w zakresie alimentów? Radomska Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyny Bińkowskiej oferuje pomoc w uzyskaniu alimentów na rzecz dzieci, rodzeństwa, małżonków i rodziców. W ramach obsługi prawnej przygotowujemy niezbędne pisma procesowe takie jak wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, udział w negocjacjach, reprezentację przed sądem oraz pomoc w egzekwowaniu zasądzonych alimentów.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Na sumę zasądzonych przez sąd alimentów wpływają zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego oraz uzasadnione potrzeby uprawnionego. Warto jednak pamiętać, że raz zasądzona wysokość alimentów może zostać zmieniona, jeśli następuje zmiana okoliczności, które w istotny sposób wpływają na sytuację uprawnionego. W związku z tym zawsze istnieje możliwość złożenia do Sądu pozwu o uchylenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów.

Alimenty to obowiązkowe świadczenie polegające na dostarczaniu środków utrzymania i wychowania (najczęściej dzieci), które wynika z przepisów prawa. Obowiązkiem alimentacyjnym objęte są osoby spokrewnione i spowinowacone.

Scroll Up