Prawo budowlane Radom

Sprawy projektowania, budowy i rozbiórki obiektów budowlanych normuje prawo budowlane. Kancelaria Adwokat Katarzyny Bińkowskiej w Radomiu prowadzi doradztwo w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania kontraktów budowlanych oraz kompleksową obsługę z zakresu prawa budowlanego online. Reprezentujemy inwestorów prywatnych, deweloperów, konsorcja wykonawców, inwestorów publicznych, generalnych wykonawców budowlanych oraz podwykonawców i dostawców materiałów. Zapewniamy doradztwo i obsługę prawną na każdym etapie budowy od momentu jej rozpoczęcia, przez realizację inwestycji, aż do jej rozliczenia. Kompleksowo sporządzamy niezbędną dokumentację budowlaną, wyjaśniamy niejasności i kwestie związane z przepisami prawa budowlanego oraz dbamy o sprawy klientów w zakresie administracyjnej i cywilnej obsługi prawnej. W całym procesie prowadzenia prac budowlanych i rozbiórki obiektów niezwykle ważne jest zastosowanie kar umownych we wszelkich umowach. Obowiązuje wówczas solidarna odpowiedzialność inwestorów i generalnych wykonawców wobec podwykonawców.

W zakresie prawa budowlanego służymy pomocą przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym w zakresie:
– uzyskiwania pozwolenia na budowę;
– legalizacji samowoli budowlanej;
– zagospodarowania przestrzennego terenu;
– oddania obiektu budowlanego do użytku;
– rozbiórki obiektów budowlanych;
– zmiany sposobu wykorzystania obiektu budowlanego;
– mediacji i negocjacji z podmiotami i osobami utrudniającymi uzyskanie pozwolenia na budowę czy proces budowy;
– mediacji w sporach dotyczących wad budowlany, roszczeniach z umów o roboty budowlane oraz sporach pomiędzy inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami oraz innymi uczestnikami procesu budowlanego;
– sporządzania i opiniowania umów o prace projektowe, nadzór inwestycyjny, podwykonawstwo czy roboty budowlane;
– postępowania przed organami administracji publicznej.

Scroll Up