Prawo spadkowe Radom

Według prawa polskiego podstawami do dziedziczenia są testament lub ustawa. Możemy samodzielnie zdecydować, kto ma zarządzać naszym majątkiem po naszej śmierci. Radomska kancelaria prawna Adwokat Katarzyny Bińkowskiej oferuje doradztwo i pomoc w przygotowaniu testamentu czy umowy zrzeczenia się dziedziczenia. Prowadzi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu i zachowek. Doradza w zakresie obowiązku spłaty długów spadkodawcy oraz sporządza umowy o dział spadku.

Udzielamy porad prawnych w Radomiu i online w zakresie zarządzania swoim majątkiem na wypadek własnej śmierci oraz reprezentujemy uprawionych do spadku w dochodzeniu przez nich swoich praw przed sądem lub w postępowaniu mediacyjnym.

Poszukujesz adwokata, który zapewnia fachową i profesjonalną pomoc w sprawach spadkowych? Skontaktuj się z Kancelarią Prawną Adwokat Katarzyny Bińkowskiej w Radomiu, a zadbamy o Twoje sprawy finansowe związane z dziedziczeniem i spadkiem:

– potwierdzamy oryginalność testamentu, sporządzamy testamenty w formie aktu notarialnego;

– prowadzimy działania zmierzające do uzyskania notarialnego poświadczenia spadku oraz postępowania o stwierdzenia nabycia spadku;

– wspieramy klientów podczas procesów związanych z prawem spadkowym takich jak przyjęcie lub odrzucenie spadku albo przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza;

– przygotowujemy i prowadzimy sprawy o zachowek wobec spadkobierców powołanych do dziedziczenia;

– prowadzimy sprawy związane z dziedziczeniem testamentowym oraz dziedziczeniem ustawowym.

Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe oraz reprezentujemy klientów przed sądem w sprawach spadkowych o:

stwierdzenie nieważności testamentu,

dział spadku,

wyłączenie małżonka od dziedziczenia,

uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,

zachowek,

stwierdzenie nabycia lub odrzucenia spadku,

stwierdzenie nieważności testamentu.

Scroll Up