Sprawy o podział majątku Radom

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyny Bińkowskiej świadczy również pomoc prawną w zakresie podziału majątku. W momencie zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa, ale małżonkowie mają prawo do ustanowienia rozdzielności majątkowej oraz rozdzielności z wyrównaniem dorobku. W tym celu należy udać się do notariusza, by zawrzeć odpowiednią umowę potwierdzoną notarialnie.

Kiedy następuje podział majątku?

Podział majątku może nastąpić po ustaniu wspólności majątkowej lub w momencie ustania wspólności ustawowej, której przyczyną jest:

– śmierć małżonka,

– ogłoszenie separacji,

– rozwód,

– unieważnienie małżeństwa,

– decyzja o zawarciu intercyzy,

– ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków,

– sądowa rozdzielność majątkowa,

– ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków.

W życiu zdarzają się różne sytuacje i czasem podział majątku może być bardzo problematyczny. Dlatego warto zatrudnić skutecznego adwokata od podziału majątku, który nie tylko doradzi najlepsze rozwiązanie, by chronić majątek przed zagrożeniami, ale również skutecznie zabezpieczy interesy klienta podczas podziału majątku.

Scroll Up